Det kompletta systemstödet för kompetensutveckling till företag och organisationer

I dag ligger ofta personalansvaret på plats-, fabriks- eller produktionschefer. Istället för att ägna sig åt sin kärnverksamhet får man ansvara för rekrytering, utbildning och kompetensförsörjning för produktion och tjänstemän. Med kompetensmatrisen.se får ni ett fantastiskt hjälpmedel för personaladministration och tydlig delegering i organisationen via rätt insatser för olika funktioner. Man frisätter tid som tidigare gått till svårmanövrerat personalansvar. Ni ökar produktiviteten och kvalitén i produktionen genom att sätta rätt kompetensåtgärder i organisationen. Rätt bemanning, på rätt plats, i rätt tid!

Kvalitetssäkrad och godkänd av
Svetskommissionen
utbildningsportal som används över 60 gymnasie- och yrkesskolor

I J A Techs Läroportal har den praktiska utbildningen tagit steget in i IT-världen

I dag använder c:a 50 gymnasiumskolor vårt läromedel som är pedagogiskt upplagda och slussar eleven/studenten successivt framåt via interaktivt faktamaterial, filmer och tester. I dagsläget tillhandahåller vi främst läromedel riktade mot svetsning och praktiska utbildningar.

För den proffsiga och kvalitetsmedvetna svetsansvariga

I dagens industriproduktion blir kvalitetsstyrning vid svetsning allt viktigare. Krav på rätt svetskvalitet ställs i konstruktionsregler, av kunder, myndigheter etc. Med JA-Tech`s dokumentationsprogram WPS-Pro gör du skapandet av pWPS, WPQR och WPS. Så enkelt att det är roligt! Det avancerade ritprogrammet gör det möjligt att själv rita både fogtyper och strängplanering. Har du egna bilder? Importera de enkelt till programmets bibliotek. Programmet innehåller förval av Grundmaterial, Tillsatsmaterial, Fogtyper, Strängplaneringar, Gaser och Svetsmetoder. Det har aldrig varit enklare att fylla i en WPS (svetsdatablad)!